The Art of Dialogue

 

 

Українською читайте нижче:

Nonviolent Communication training focused on ‘The Art of Making Requests’

‘Ask for the moon’

With CNVC Certified Trainer Yoram Mosenzon (Netherlands/Israel)

02-04 November 2018 (Friday 17:00 - 20:00; Saturday & Sunday 10:00-18:00), Kyiv, Ukraine

 

Do you long to live a life aligned with your passions and values? 

To deepen your relationships and go for your dreams? 

Life is too short not to go for what you really want! 

Making requests is an art of living.

 

In this training we will touch upon 2 simple challenges:

How to know what I want

How to (dare to) ask for what I want (and what stops us from daring)

 

And We will explore

❀    How to connect with your Needs and know what you want

❀    How to stand firmly for your needs and assertively make requests

❀    How to hear a NO (and stay alive)

❀    How to express a NO (and stay in connection) 

❀    What are the risks of saying a ‘Half Yes’)

❀    How to initiate and lead challenging dialogues?

 

We will explore those by practicing skills such as:

à The difference between a Request and Demand

à The 5 principles for making requests powerful

à The 2 sorts of requests: Dialogue and Action requests

à Working with fear: how to meet fear compassionately

à Radical Honesty, Radical Empathy

 

Group: 
In an interactive and safe learning environment, we will be invited to work on examples from our own life. We will practice Nonviolent Communication through demonstrations, role-playing and exercises in order to support the NVC values and language to become more integrated in our own daily situations.

“Nonviolent Communication (NVC)” (Phd. Marshall Rosenberg) NVC is a practical communication tool that radically transforms your relationship with yourself and others.  NVC cultivates assertive honesty mixed with a deep quality of Empathy. 

 

More info about Yoram: CNVC certified Trainer, Coach and a Mediator, Yoram was a dancer/choreographer when he came across NVC 17 years ago. 10 years ago, he decided to stop all his artistic activities in order to dedicate his time and energy fully to sharing NVC. Yoram is now teaching NVC internationally to the general public, teachers in schools, university, parents, businesses and teams. He is teaching in The Netherlands, France, Israel/Palestine, Belgium, Poland, the USA, and more. Further info about Yoram can be found on his website at www.connecting2life.net. Yoram TEDx talk: 

 

Fee: a choice between €140 and €280 (choice is based on income and free will)

Registration: contact ukrainenvc@gmail.com

 

This training will be in English with simultaneous translation into Ukrainian

…………………………………………………………………….......…………………......

Тренінг з ненасильницького спілкування

Попроси зірку з неба. Мистецтво звертатися з проханням”

З сертифікованим тренером CNVC (Центр ненасильницького спілкування) Йорамом Мосензоном (Нідерланди / Ізраїль)

2-4 ​​листопада 2018 (п'ятниця з 17:00 до 20:00, субота та неділя з 10:00 до 18:00), Київ

 

В цьому тренінгу ми звернемо увагу на 2 простих виклики:

- Як знати, чого я хочу

- Як (наважитися) просити про те, чого я хочу (та що зупиняє мене від того, щоб наважитися)

 

Ми подивимося на наступні теми:

 

❀    Яким чином знайти зв’язок з потребами та знати, чого бажаєш

❀    Яким чином твердо триматися своїх потреб та звертатися з проханням впевнено

❀    Як почути НІ (та не вмерти від того)

❀    Як сказати НІ (та не втратити зв’язок з людиною)

❀    В чому полягає ризик говорити “ТАК” без внутрішнього відчуття повної згоди

❀    Як ініціювати та вести складні діалоги

 

Ми будемо розглядати ці теми через практику наступних навичок:

 

à Різниця між проханням та вимогою

à 5 принципів, що роблять прохання сповненим сили

à 2 види прохань: прохання діалогу та прохання дії

à Робота зі страхом: як зустріти страх з любов’ю та прийняттям

à Радикальна чесність, радикальна емпатія.

 

У інтерактивному та безпечному навчальному середовищі вас запросять до роботи з прикладами з вашого власного життя. Разом ми будемо практикувати ненасильницьке спілкування за допомогою демонстрацій, програвання реальних ситуацій та вправ, що підтримує подальшу інтеграцію в повсякденне життя цінностей та мови ННС.

 

“Ненасильницьке спілкування” (ННС) - це практичний інструмент комунікації, що був розроблений Маршалом Розенбергом. ННС допомагає радикально трансформувати стосунки з собою та іншими,  а також сприяє розвитку чесності та емпатії.

 

Тренер: Йорам Мосензон, сертифікований Центром ненасильницького спілкування тренер та медіатор. Йорам був танцівником / хореографом, коли він зустрів ННС 17 років тому. 8 років тому він вирішив зупинити свою танцювальну діяльність, щоб цілком присвятити свій час та енергію поширенню ННС. Зараз Йорам навчає ННС вчителів шкіл та університетів, батьків, бізнес підприємства та команди. Він викладає в Нідерландах, Франції, Ізраїлі / Палестині, Бельгії, Польщі, США та в інших країнах світу. Більш детальну інформацію про Йорама можна знайти на його веб-сайті за адресою www.connecting2life.net. TEDx talk Йорама можна знайти за цим посиланням.

Вартість участі в тренінгу:  еквівалент в гривнях €140-€280  (на час цієї публікації це становить 4500-9000 грн) на ваш вибір залежно від вашого доходу та бажання. У випадку значної зміни курсу євро вартість участі в тренінгу в гривнях буде відповідно змінено.

 

E-mail для зв’язку та реєстрації: ukrainenvc@gmail.com

 

Тренінг проходитиме англійською з синхронним перекладом українською мовою.